• iletisim@gokabadresearch.com

Hakkımızda

Tüm dünya akademik çevrelerinde, çağımızı düşüncede kavrayabilmek için disiplinler arası çalışmalar yapmak, bilgiye farklı disiplinlerin irtibatı aracılığıyla yaklaşmak önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu ihtiyaç ekseninde, ülkemizde, disiplinler arası çalışmaların daha etkili hale getirilmesi, bu alanda çalışan mevcut kimselerin desteklenmesi, yeni projelerin yapılabilmesi için akademik alanda çalışan bir grup bilim dostu olarak 2018’de “Akyaka Doğa Toplantıları-I”de temellerini attığımız Gökabad Platformu’nu kurduk.

Gökabad ile amacımız, bilim-sanat-felsefe alanlarında çalışan araştırmacılara, yapılan araştırmalara akademik seviyede bilgi alış-verişi yapabilecek disiplinler arası ortamı yaratmak, nakdi ve ayni imkan sağlamak, eğitime katkıda bulunmak, proje hazırlamak, patent başvurusunda bulunmak, bu alanlar ile ilgili kütüphane, atölye, laboratuvar kurmak, ulusal-uluslar arası seminer ve sempozyumlar düzenlemek, böylelikle disiplinler arası çalışmayı özendirmek ve geliştirmektir.

Gökabad olarak temel ilkelerimiz, etkinliklerimize ve aramıza konuk ettiğimiz kişilerin, alanlarında uzman olmaları kadar, çevrelerinde iyi bir insan olma özellikleri ile kendilerine varlık kazandırmış olmalarını son derece önemsiyoruz. Alanında başarılı çalışmalara imza atmış, ancak ötekini nefessiz bırakmayı kendisine hak gören kimseleri misafir etmemeyi hem bir ilke olarak hem de devindirici bir praksis olarak benimsemekteyiz.

Gökabad olarak ekibimiz, şimdilik fizik, tıbbi bilimler, felsefe gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren bilim dostlarından oluşmaktadır. Gelecekte, bilim dostu yeni katılımcılarla ekibimizin büyüyeceğini düşünüyoruz.

Gökabad olarak hedefimiz, mevcut ekibiyle kısa vadeli etkinlik planlarını gerçekleştirerek, küçük ama emin adımlarla vakıf olma yolunda ilerlemektir.

Gökabad olarak istiyoruz ki, bilime aynı hassasiyet, ihtimam ve etik ilkelerle yaklaşan kişi ve kurumlarla iletişim ve iş birliği içinde olalım.